Urk, Maranathakerk
Valckx & Verkouteren 1939, Fonteijn & Gaal / Kaat & Tijhuis 1977, Pels & Van Leeuwen 1982

(foto: Bart Abbes)

Urk, Maranathakerk


Het orgel is afkomstig uit Haren (Gr.) als tweeklaviers elektro-pneumatisch orgel, oorspronkelijk in 1926 door Valckx & van Kouteren te Rotterdam gebouwd.
De plaatsing in 1977, eerst door Fonteijn & Gaal, en later afgemaakt door Kaat & Tijhuis, is het orgel voorzien van een nieuwe drieklaviers speeltafel. Het 3e klavier, het positief, werd gepland boven de preekstoel, maar bleef voorlopig gereserveerd. In 1982 is echter door Pels & van Leeuwen het positief geplaatst, volgens het elektrische sleepladen systeem. Met deze ingreep is het orgel dus 5 jaar na plaatsing gecompleteerd.
Over het orgel, dat beslist zijn kwaliteiten kent, is de gemeente nooit helemaal tevreden geweest. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in de plaatsing achter de muur, waardoor het geluid pas indirect hoorbaar is en de weinig fantasierijke kas.